Начало / Конкурс / Регламент


Регламент за репертоар:

СОЛО - КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ

II възрастова група:

 • 1 вариация на I тур
 • 1 друга вариация на II тур
 • времетраене до 3 мин всяка

III възрастова група:

 • 2 вариации на I тур
 • 1 друга вариация на II тур
 • времетраене до 3 мин всяка

IV възрастова група:

 • 2 вариации на I тур
 • 2 други вариации на II тур

ЗАБЕЛЕЖКА: Монолог на Никия от 2-ро действие на Баядерка може да се играе само от IV възрастова група.

СОЛО - СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ (Contemporary)

II, III и IV възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 друг танц на II тур
 • времетраене до 3 мин всеки

СОЛО - ХАРАКТЕРЕН ТАНЦ

II, III и IV възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 друг танц на II тур
 • времетраене до 3 мин всеки

СОЛО - FREESTYLE (АКРОБАТИК, ШОУ, БРОДУЕЙ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ)

II възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 3 мин

III и IV възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 4 мин

ДУЕТ/ТРИО - КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ

от класическото наследство (от репертоара на класическия балет)

II възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 3 мин

III и IV възрастова група:

 • 1 pas de deux на I тур
 • 1 pas de deux (същото) на II тур
 • времетраене до 10 мин

ДУЕТ/ТРИО - СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ (Contemporary)

II и III възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 3 мин

IV възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 друг танц на II тур
 • времетраене до 4 мин всеки

ДУЕТ/ТРИО - ХАРАКТЕРЕН ТАНЦ

II и III възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 3 мин

IV възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 друг танц на II тур
 • времетраене до 4 мин всеки

ДУЕТ/ТРИО - FREESTYLE (АКРОБАТИК, ШОУ, БРОДУЕЙ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ)

II възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 3 мин

III и IV възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 4 мин

ГРУПИ/ФОРМАЦИИ - КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ (фрагмент от класически балетен спектакъл)

от класическото наследство (entre + adagio + coda)

I и II възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 4 мин

III и IV възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 5 мин

ГРУПИ/ФОРМАЦИИ - СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ (Contemporary)

I възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 2 мин

II възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 3 мин

III и IV възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 5 мин всеки

ГРУПИ/ФОРМАЦИИ - ХАРАКТЕРЕН ТАНЦ

I възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 2 мин

II възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 3 мин

III и IV възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 5 мин всеки

ГРУПИ/ФОРМАЦИИ - БРОДУЕЙ, МЮЗИКЪЛ, ДЖАЗ

II възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 3 мин

III и IV възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 5 мин всеки

ГРУПИ/ФОРМАЦИИ - МТВ

II възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 3 мин

III и IV възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 5 мин всеки

ГРУПИ/ФОРМАЦИИ - АКРОБАТИК ДЕНС

II възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 3 мин

III и IV възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 5 мин всеки

ГРУПИ/ФОРМАЦИИ - ТАНЦ ТЕАТЪР

II възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 3 мин

III и IV възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 5 мин всеки

ГРУПИ/ФОРМАЦИИ - ШОУ ДЕНС

II възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 3 мин

III и IV възрастова група:

 • 1 танц на I тур
 • 1 танц (същия) на II тур
 • времетраене до 5 мин всеки

Общи условия:

 1. Решението на журито за крайното класиране не подлежи на коментар.
 2. С подаване на заявката, вие декларирате своето съгласие с условията на фестивала.
 3. Музика: всички музикални файлове се изпращат на e-mail, надписани със заглавието на съответния танц, заедно със заявката за участие. Нужно е да носите резервна флаш памет.
 4. На участници от една възрастова група не се разрешава да се състезават с участници от друга възрастова група. Ако един танцов колектив има изпълнители с различна възраст, то колектива преминава (без да се прескача възрастова група) в по-горната възрастова група като се допускат 50% от по-долната възрастова група.
 5. Организаторите си запазват правото на всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплащат права и обезщетения.
 6. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнители на сцената.
 7. Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.
 8. Разходите за наградния фонд, техническото и сценично обезпечаване се поемат от организаторите.
 9. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.
 10. Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.
 11. Позволени са всякакви маски и аксесоари, необходими за пресъздаване на сценичната роля.